Honky Tonk Walking

Koreograf: Sandra Mailman
Beskrivning: 42 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Honky Tonk Christmas av Alan Jackson

RIGHT HEEL TOUCHES-CHA-CHA STEPS, LEFT HEEL TOUCHES-CHA-CHA STEPS

1-2 Touch med höger häl framför vänster fot, touch med höger häl åt höger
3&4 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5-6 Touch med vänster häl framför höger fot, touch med vänster häl åt vänster
7&8 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

KICKS AND 1/2 TURN TO RIGHT, RIGHT & LEFT SHUFFLE STEPS FORWARD

9 Spark framåt med höger samtidigt som du vänder 1/8 varv åt höger på vänster fot
10-12 Repetera steg 9 tre gånger till (totalt 1/2 varvs vändning)
13&14 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
15&16 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

RIGHT VINE, LEFT ROLLING VINE (FULL TURN)

17-18 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger
19-20 Steg åt höger på höger, scuff (låg spark där hälen tar i golvet) framåt med vänster
21-22 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger
23-24 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, scuff framåt med höger

STEP SCUFF STEPS

25-26 Steg diagonalt framåt/höger på höger, scuff framåt med vänster
27-28 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, scuff framåt med höger
29-30 Steg diagonalt framåt/höger på höger, scuff framåt med vänster
31-32 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, scuff framåt med höger

STEP BACK, STEPS FORWARD, TOE TOUCHES

33-34 Steg bakåt på höger, steg bakåt på vänster
35-36 Steg bakåt på höger, touch med vänster tå intill höger fot
37-38 Steg framåt på vänster, touch med höger tå intill vänster fot
39-40 Steg bakåt på höger, touch med vänster tå intill höger fot
41-42 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, scuff framåt med höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2011-03-13, 13:09.
Om Cookies och den här webbplatsen