Hey Muchacha

Koreograf: Neville Fitzgerald
Beskrivning: 32 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Cha cha av Chello
Börja då han börjar sjunga (efter 32 counts)

COASTER STEP, WALK, WALK, STEP 1/2 STEP, 1/2, 1/4, TOUCH

1&2 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
3-4 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
5&6 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster), steg framåt på höger
7&8 Vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg höger åt höger, touch med vänster intill höger

MAMBO SIDE, MAMBO SIDE, LEFT LOCK STEP, TOUCH, 1/4

9&10 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, steg med vänster intill höger
11&12 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster, steg med höger intill vänster
13&14 Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster, steg framåt på vänster
15-16 Touch med höger tå diagonalt höger/framåt (luta lite bakåt), vänd 1/4 varv åt höger och steg med höger åt höger (axelbrett, vikten på bägge fötterna)

APPLES & PIGEONS, ROCK & SIDE, SAILOR 1/4 TURN

17& Med vikten på vänster häl och höger tå vrid vänster tå och höger häl åt vänster, vrid tillbaka till utgångspositionen (Jämnfördelad vikt, axelbrett mellan fötterna)
Alt. Vrid båda hälarna vänster, vrid tillbaka till utgångspositionen
18& Med vikten på höger häl och vänster tå vrid höger tå och vänster häl åt höger, vrid tillbaka till utgångspositionen (Jämnfördelad vikt, axelbrett mellan fötterna)
Alt. Vrid båda hälarna vänster, vrid tillbaka till utgångspositionen
19&20& Medan du rör dig åt vänster: vrid höger häl och vänster tå åt vänster, vrid höger tå och vänster häl åt vänster, vrid höger häl och vänster tå åt vänster, liten hitch med höger knä åt höger
Alt. Medan du rör dig åt vänster: vrid bägge hälarna vänster, vrid bägge tårna vänster, vrid bägge hälarna vänster, liten hitch med höger knä åt höger
21&22 Rocksteg med höger bakom vänster, recover på vänster, steg med höger åt höger (eller sailor step)
23&24 Korsa vänster bakom höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg med höger åt höger, steg med vänster åt vänster

KICK, STEP, ROCK, STEP, KICK, STEP, ROCK, STEP, WALK, WALK, STEP 1/2 STEP

25&26& Sparka framåt med höger, steg med höger intill vänster, rocksteg med vänster åt vänster, recover på höger (vikten på höger)
27&28& Sparka framåt med vänster, steg med vänster intill höger, rocksteg åt höger med höger, recover på vänster (vikten på vänster)
29-30 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
31&32 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster), steg framåt på höger

REPEAT

TAG

Dansas efter vägg 1 och efter vägg 3

LEFT SHUFFLE, 1/2 RIGHT SHUFFLE, 1/4 LEFT SHUFFLE, 1/2 RIGHT SHUFFLE

1&2 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
3&4 Vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5&6 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
7&8 Vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger

SIDE TOGETHER FORWARD, TOUCH, STEP, & HEEL GRIND 1/4 STEP, HEEL GRIND STEP, STEP

9&10 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
11-12& Touch framåt med höger, steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger
13&14 Steg framåt på höger häl (tårna åt vänster), vrid tårna höger (heel grind) samtidigt som du vänder 1/4 varv höger och tar ett steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster
&15 Steg framåt på vänster häl (tårna åt höger), vrid tårna vänster (heel grind) och ta ett steg bakåt på höger
&16 Steg med vänster intill höger, steg med höger på stället

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-02-11, 11:04.
Om Cookies och den här webbplatsen