Helluva Polka

Koreograf: Kathy Hunyadi
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: If You're Going Through Hell av Rodney Atkins

RIGHT SHUFFLE, LEFT SHUFFLE, 1/2 TURN LEFT, RIGHT SHUFFLE BACK, LEFT SAILOR TURNING 1/4 LEFT

1&2 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
3&4 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
5&6 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
7&8 Vänd 1/4 varv åt vänster samtidigt som du tar ett steg med vänster bakom höger, steg åt höger med höger, steg med vänster på stället

WALK, WALK, STEP, HEEL SWIVELS, WALK, WALK, ROCK & 1/4 TURN LEFT

9-10 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
11&12 Steg framåt på höger, vrid bägge hälarna åt höger, vrid hälarna tillbaks till mitten (vikten på höger)
13-14 Steg framåt på vänster, steg framåt på höger
15&16 Rocksteg framåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger, vänd 1/4 åt vänster och steg åt vänster på vänster

CROSSING SHUFFLE, 1/4 TURN SHUFFLE, 1/4 TURN SHUFFLE, CROSS ROCK, 1/4 LEFT TURN

17&18 Korsa höger framför vänster, litet steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
19&20 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, litet steg bakåt på vänster
21&22 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, litet steg åt höger på höger
23&24 Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

HEEL SWITCHES, HOLD, CLAP TWICE, HEEL SWITCHES, HOLD, CLAP TWICE,QUICK STEP BACK

25&26& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
27&28 Touch framåt med höger häl, klappa händerna två gånger
&29&30& Steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger, touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
31&32& Touch framåt med vänster häl, klappa händerna två gånger (& 32), snabbt steg bakåt på vänster

REPEAT

Polka är en livlig och snabb dans. Se till att ha vikten på främre delen av foten i shufflarna och swivlarna!

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-09-21, 09:53.
Om Cookies och den här webbplatsen