Go With the Flow

Koreograf: Peter & Alison
Beskrivning: 64 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Let Your Love Flow (125 bpm) av Alan Connor

R JAZZ BALL CROSS, R & L SIDE SWITCHES, R FWD, L FWD, 1/2 R PIVOT TURN

1-2 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
&3-4 Steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger, point med höger tå åt höger
&5&6 Steg med höger intill vänster, point med vänster tå åt vänster, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
7-8 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger (vikten på höger) (6:00)

L FWD STEP TOUCH, R SHUFFLE BACK, L BACK STEP TOUCH, R FWD SHUFFLE

9-10 Steg framåt på vänster, touch med höger tå intill vänster
11&12 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
13-14 Steg bakåt på vänster, touch med höger tå intill vänster
15&16 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger (6:00)

L FWD, 1/4 R PIVOT TURN, L CROSS SHUFFLE, R SIDE ROCK & RECOVER, R COASTER STEP

17-18 Steg framåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger (vikten på höger) (9:00)
19&20 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
21-22 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
23&24 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger

4 TRAVELLING FWD HEEL SWITCHES, L FWD, R FWD, 1/2 L PIVOT TURN, R FWD

25&26& Touch framåt med vänster häl, steg ned på vänster, touch framåt med höger häl, steg ned på höger
27&28& Touch framåt med vänster häl, steg ned på vänster, touch framåt med höger häl, steg ned på höger
Note: Rör dig framåt medan du gör heelswitches i steg 25-28, de görs INTE på stället
29-32 Steg framåt på vänster, steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster, steg framåt på höger (3:00)

DIAGONAL LOCK STEPS, R FWD, 1/2 L PIVOT TURN, DIAGONAL R FWD SHUFFLE

33-34 Rör dig diagonalt framåt/vänster (1:00): Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster
35&36 Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster, steg framåt på vänster
37-38 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster till motsatt diagonal (7:00)
39&40 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger (7:00)

DIAGONAL LOCK STEPS, R FWD, 1/2 L PIVOT TURN, DIAGONAL R FWD SHUFFLE

41-42 Rör dig diagonalt framåt vänster (7:00): Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster
43&44 Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster, steg framåt på vänster
45-46 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster till motsatt diagonal (1:00)
47&48 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger (1:00)

L FWD, R TOUCH BEHIND, R BACK, L HEEL FWD, L TOG, R FWD SQUARING TO WALL, L FWD, R SIDE POINT, R SAILOR STEP

49-50 Steg framåt på vänster, touch med höger tå intill vänster
&51 Steg bakåt på höger, touch framåt med vänster häl
&52 Steg med vänster intill höger, litet steg framåt på höger och vänd upp mot sidoväggen (3:00)
53-54 Steg framåt på vänster, point med höger tå åt höger
55&56 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger (3:00)

L FWD, 1/2 R PIVOT TURN, L FWD SHUFFLE, R FWD STEP TOUCH, L BACK & R KICK BALL CHANGE

57-58 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger
59&60 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
61-62& Steg framåt på höger, touch med vänster tå intill höger, steg bakåt på vänster
63&64 Spark framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället (9:00)

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2009-10-11, 10:40.
Om Cookies och den här webbplatsen