Go Seven

Koreograf: Ria Vos
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Seven Lonely Days av Bouke

R HEEL GRIND, FWD, COASTER STEP, L ROCK FWD, SHUFFLE 1/2 TURN L

1-2 Steg framåt på höger häl (låt tårna peka åt vänster), vrid höger tå åt höger (hälen fortfarande i golvet) och för över vikten på vänster
3&4 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5-6 Rocksteg framåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
7&8 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

R HEEL GRIND FWD, COASTER STEP, POINT FWD, POINT SIDE, & SIDE POINT, HITCH

9-10 Steg framåt på höger häl (låt tårna peka åt vänster), vrid höger tå åt höger (hälen fortfarande i golvet) och för över vikten på vänster
11&12 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
13-14 Touch framåt med vänster tå, touch med vänster tå åt vänster
&15-16 Steg med vänster intill höger, touch med höger tå åt höger, hitch (lyft knäet) med höger

CHASSE R, ROCK BACK, SIDE, HOLD/CLAP & SIDE, HOLD/CLAP

17&18 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
19-20 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
21-22 Steg åt vänster på vänster, hold och klappa händerna
&23-24 Steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster, hold och klappa händerna

JAZZ BOX 1/4 TURN R, POINT, STEP FWD, POINT, STEP FWD

25-26 Korsa höger framför vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster
27-28 Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
29-30 Touch med höger tå åt höger, steg framåt på höger
31-32 Touch med vänster tå åt vänster, steg framåt på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2012-01-29, 08:43.
Om Cookies och den här webbplatsen