Galway Girls

Koreograf: Chris Hodgson
Beskrivning: 31 count, 2 wall beginner/intermediate linedance
Musik: The Galway Girl av Sharon Shannon & Steve Earle

FORWARD-TOUCH, BACK-TOUCH, COASTER STEP, FORWARD SHUFFLE, STEP 1/4 CROSS

1& Steg framåt på höger, touch med vänster bakom höger
2& Steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster
3&4 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5&6 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
7&8 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster, korsa höger framför vänster

2 X 1/4 TURNS, CROSS, SIDE-TOUCH, SIDE-FLICK, WEAVE, 1/4 COASTER STEP

9& Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger
10 Korsa vänster framför höger
11& Steg åt höger på höger, touch med vänster intill höger
12& Steg åt vänster på vänster, flick (spark med ovansidan av foten mot golvet) med höger bakom vänster knä
13&14 Korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster, korsa höger framför vänster
15&16 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

RESTART här på 5:e väggen

RIGHT ROCK, HEEL CROSS & STEP, LEFT ROCK, BEHIND & CROSS STEPS

17&18 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, korsa höger häl framför vänster
&19 Litet steg åt vänster på vänster, korsa höger häl framför vänster
&20 Litet steg åt vänster på vänster, korsa höger fot framför vänster
21&22 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, korsa vänster bakom höger
&23 Litet steg åt höger på höger, korsa vänster fot framför höger
&24 Litet steg åt höger på höger, korsa vänster fot framför höger

1/2 MONTEREY X 2, HEEL SWITCHES, HEEL HOOK

25& Touch med höger tå åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster
26& Touch med vänster tå åt vänster, steg med vänster fot intill höger
27& Touch med höger tå åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster
28& Touch med vänster tå åt vänster, steg med vänster fot intill höger
29& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
30& Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
31& Touch framåt med höger häl, hook med höger ben framför vänster

REPEAT

RESTART: Börja dansen från början efter steg 16 på femte väggen.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2009-09-27, 11:38.
Om Cookies och den här webbplatsen