Funk n' Replay

Koreograf: Lisbeth Nilsen
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Pon de Replay (99 bpm) av Rihanna
Kommentar: Den här dansen är koreograferad med mycket hjälp av glada vänner i Stavre.

LEFT STEP FORWARD, LOOK BACK, KICK-BALL-STEP, HEEL, TOE, ROCK RIGHT & HITCH

1-2 Steg framåt på vänster, titta bakåt över höger axel (behåll vikten på vänster)
3&4 Sparka framåt med höger fot, steg på höger trampdyna bredvid vänster, steg framåt på vänster
5-6 Touch framåt med höger häl, touch bakåt med höger tå
7&8 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, hitch med höger

RIGHT COASTER STEP, LEFT CROSS, BACK, SIDE, RIGHT CROSS ROCK & STEP, LEFT CROSS, BACK, HEEL

9&10 Coaster Step på höger: Höger fot steg bakåt, steg med vänster intill, höger steg framåt
11&12 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger, steg med vänster åt vänster
13&14 Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover på vänster, steg med höger åt höger
15&16 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger, touch framåt med vänster häl

LEFT HEEL, HEEL, COASTER STEP, RIGHT HEEL, HEEL, COASTER STEP

17-18 Touch framåt med vänster häl x2
19&20 Coaster Step på vänster: Vänster steg bakåt, höger steg intill, vänster steg framåt
21-22 Touch framåt med höger häl x2
23&24 Coaster Step på höger: Höger steg bakåt, vänster steg intill, höger steg framåt

LEFT POINT FORWARD, SIDE, SAILOR 1/4 TURN LEFT, SHOULDER SHRUGS (OR BODY ROLL), RIGHT LOCK STEP FORWARD

25-26 Touch framåt med vänster tå, touch åt vänster med vänster tå
27&28 Korsa vänster bakom höger med 1/4 varvs vändning åt vänster, steg med höger åt höger, steg med vänster på stället
29-30 Lyft höger axel, lyft vänster axel (samtidigt som du sänker höger axel)
Not Steg 29-30 kan ersättas av en body roll till vänster över två taktslag
31&32 Steg framåt på höger, korsa vänster bakom och till höger om höger (lockstep), steg framåt på höger

REPEAT

Copyright © för dans och presentation, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.