Forever Green

Koreograf: Angie Shirley
Beskrivning: 48 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Lord of the Dance av Ronan Hardiman

SHUFFLE FORWARD, TOE POINTS, CROSS OVER, UNWIND

1&2 Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram
3&4 Shuffle framåt på vänster: vänster fram, höger intill, vänster fram
5& Point med höger tå åt höger, steg med höger intill vänster
6& Point med vänster tå åt vänster, korsa vänster framför höger
7-8 Unwind 1/2 varv över höger axel

SHUFFLE FORWARD, TOE POINTS, CROSS OVER, UNWIND

9-16 Repetera 1-8

SCUFF, SWING, SHUFFLE BACK x2

17-18 Scuff med höger häl framåt, sväng ut höger fot i en halvcirkel åt höger/bakåt
19&20 Shuffle bakåt på höger: höger bak, vänster intill, höger bak
21-22 Scuff med vänster häl framåt, sväng ut vänster fot i en halvcirkel åt vänster/bakåt
23&24 Shuffle bakåt på vänster: vänster bak, höger intill, vänster bak

SHUFFLE FORWARD, STEP, PIVOT x2

25&26 Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram
27-28 Steg framåt på vänster fot, vänd 1/2 varv åt höger
29&30 Shuffle framåt på vänster: vänster fram, höger intill, vänster fram
31-32 Steg framåt på höger fot, vänd 1/2 varv åt vänster

SYNCOPATED SIDE STEPS, SCUFF, SWING, COASTER STEP

33&34 Synkoperad vine åt höger: höger åt höger, korsa vänster bakom, höger åt höger
35&36 Cross-shuffle på vänster: korsa vänster framför höger, steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger
37-38 Scuff framåt med höger häl, sväng ut höger fot i en halvcirkel åt höger/bakåt
39&40 Coaster step bakåt på höger: höger bak, vänster intill, höger fram

SYNCOPATED SIDE STEPS, SCUFF, SWING, QUARTER TURN LEFT, COASTER STEP

41&42 Synkoperad vine åt vänster: vänster åt vänster, korsa höger bakom, vänster åt vänster
43&44 Cross shuffle på höger: korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster, korsa höger framför vänster
45-46 Scuff med vänster häl framåt, sväng ut vänster fot i en halvcirkel åt vänster/bakåt samtidigt som du vänder 1/4 varv åt vänster
47&48 Coaster step bakåt på vänster: vänster bak, höger intill, vänster fram

REPEAT

COMPULSORY EXTRA 16 COUNTS

Efter den tredje väggen kommer det en break och musiken ändrar tempo. Gör färdigt coaster step på vänster fot och följande tag och börja sedan om dansen från början (shuffle framåt).

1-8 Sträck ut båda armarna åt vänster i axelhöjd och gör en touch med höger tå bakom vänster fot. Håll denna position i 8 taktslag.
9-12 Stamp framåt med höger fot, fan med höger fots tå ut, in, ut
13-16 Stamp framåt med vänster fot, fan med vänster fots tå ut, in, ut

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen