D-Things

Koreograf: A.T. Kinson
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Things av Dean Martin & Nancy Sinatra

STEP HOLD, TOUCH HOLD, STEP HOLD, TOUCH HOLD (CHARLESTON TAPS)

1-2 Steg framåt på vänster, hold
3-4 Touch framåt med höger tå, hold
5-6 Steg bakåt på höger, hold
7-8 Touch bakåt med vänster tå, hold

FORWARD SHUFFLE CLOSE, HEEL FAN RIGHT CHANGE WEIGHT, HEEL FAN LEFT CHANGE WEIGHT

9-11 Shuffle framåt på vänster: vänster framåt, höger intill, vänster framåt
12 Steg intill vänster med höger
13-14 Vrid höger häl åt höger, vrid höger häl tillbaka till mitten och ta vikten på höger fot
15-16 Vrid vänster häl åt vänster, vrid vänster häl tillbaka till mitten och tak vikten på vänster fot

VINE RIGHT TOUCH, TOUCH OUT TO LEFT, TOUCH BACK TO CENTER, STEP OUT TO LEFT, HOLD

17-20 Vine åt höger med touch: Steg åt höger med höger, korsa vänster bakom, steg åt höger med höger, touch med vänster intill höger
21-22 Touch med vänster åt vänster, touch med vänster intill höger fot
23-24 Steg med vänster åt vänster, hold

SLOW JAZZ BOX, 1/4 TURN RIGHT, SYNCOPATED SIDE ROCK, CLOSE CHANGE WEIGHT

25-26 Korsa höger framför vänster, hold
27-28 Steg bakåt på vänster, hold
29-30 Vänd 1/4 varv åt höger och rocksteg med höger åt höger, recover på vänster
31-32 Steg med höger intill vänster (för över vikten på höger), hold

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen