Drowsy Maggie

Koreograf: Maggie Gallagher
Beskrivning: 32 count, 4 wall Intermediate linedance
Musik: Cock Of the North, Morrisons Jig, Drowsy Maggie av The Fables

RIGHT DIAGONAL STEP, DRAG, CLAPS, LEFT DIAGONAL STEP, DRAG, BALL CHANGE

1 Stort steg på höger diagonalt framåt/höger
2-3 Dra vänster intill över två taktslag (vikten fortfarande på höger)
&4 Klappa händerna två gånger
5 Stort steg på vänster diagonalt framåt/vänster
6-7 Drag höger intill vänster, touch med höger intill vänster
&8 Steg bakåt på höger trampdyna, stamp framåt på vänster

FORWARD ROCK, SHUFFLE 1/2 TURN, FULL TURN FORWARD, SCUFF, HITCH, STOMP

9-10 Rock framåt på höger, recover på vänster
11&12 Vändande shuffle 1/2 varv åt höger: vänd 1/4 varv åt höger och steg med höger åt höger, steg med vänster intill, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger
13-14 Vänd 1/2 varv åt höger på höger trampdyna och steg bakåt på vänster, vänd 1/2 varv på vänster trampdyna och steg framåt på höger
15&16 Scuff framåt med vänster, hitch med vänster, stamp framåt med vänster

STOMP, HEEL TAPS, STOMP, STOMP, HEEL SPLITS

17 Stamp framåt på höger
18-20 Lyft höger häl (på &) och släpp ned den i golvet tre gånger (18, 19, 20)
21-22 Stamp framåt på vänster, stamp intill med höger
&23&24 Vrid båda hälarna utåt, vrid in dem till mitten igen, vrid båda hälarna utåt, och in till mitten igen
Mer avancerade dansare kan här göra appeljacks istället

CROSS SHUFFLE, 1/4 TURN & 1/2 TURN BACK, STEP 1/2 PICOT, SHUFFLE FORWARD

25&26 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster med vänster, korsa höger framför vänster
27-28 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger
29-30 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och för över vikten på höger
31&32 Shuffle framåt på vänster: Vänster fram, höger intill, vänster fram

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen