Doctor Doctor

Koreograf: Masters In Line
Beskrivning: 80 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Bad Case of Loving You av Robert Palmer

WALKS FORWARD x3 WITH KICK, WALKS BACK x3 WITH TOUCH

1-2 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
3-4 Steg framåt på höger, sparka framåt med vänster och klappa händerna
5-6 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger
7-8 Steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster och klappa händerna

STOMP RIGHT, SWIVEL HEEL, TOE, HEEL, STOMP LEFT, SWIVEL HEEL, TOE, HEEL

9-10 Stamp med höger framåt/åt höger, vrid vänster häl in mot höger häl
11-12 Vrid vänster tå in mot höger häl, vrid vänster häl in mot höger häl
13-14 Stamp med vänster framåt/åt vänster, vrid höger häl in mot vänster häl
15-16 Vrid höger tå in mot vänster häl, vrid höger häl in mot vänster häl

JUMP BACK AND CLAPS x4

&17-18 Steg bakåt på höger, steg bakåt på vänster (axelbrett mellan fötterna), klappa händerna
&19-24 Repetera steg &17-18 tre gånger

ROLLING VINE TO RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE TO LEFT, TOUCH

25-26 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
27-28 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger med höger, touch med vänster intill höger
29-30 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger
31-32 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster med vänster, touch med höger intill vänster
Alt. Det går också bra att göra vanliga vines om man inte vill snurra så mycket.

RIGHT SHUFFLE, STEP 1/2 TURN, LEFT SHUFFLE, STEP 3/4 TURN

33&34 Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram
35-36 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger (vikten slutar på höger)
37&38 Shuffle framåt på vänster: vänster fram, höger intill, vänster fram
39-40 Steg framåt på höger, vänd 3/4 varv åt vänster (vikten på vänster)

RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK, LEFT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK

41&42 Chasse åt höger: Höger åt höger, vänster intill, höger åt höger
43-44 Rock bakåt på vänster, recover på höger
45&46 Chasse åt vänster: Vänster åt vänster, höger intill, vänster åt vänster
47-48 Rock bakåt på höger, recover på vänster

MONTEREY 1/2 TURNS TWICE

49-50 Point med höger åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster
51-52 Point med vänster åt vänster, steg med vänster intill höger
53-54 Point med höger åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster
55-56 Point med vänster åt vänster, steg med vänster intill höger

TURNING HEEL AND TOE SYNCOPATION

57&58 Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch bakåt med vänster tå
&59&60 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg med vänster intill höger, touch bakåt med höger tå, steg intill med höger, touch framåt med vänster häl
&61&62 Steg med vänster intill höger, touch framåt med höger häl, steg intill med höger, touch bakåt med vänster tå
&63&64 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg med vänster intill höger, touch bakåt med höger tå, steg intill med höger, touch framåt med vänster häl

& STOMP SLOW 1/2 TURNS TWICE

&65 Steg bakåt på vänster, stampa framåt med höger (stort steg)
66-68 Studsa på hälarna (ställ dig på tå och släpp ned hälarna igen) 3 gånger samtidigt som du vänder 1/2 varv åt vänster (vikten slutar påhöger fot)
&69 Steg bakåt på vänster, stampa framåt med höger (stort steg)
70-72 Studsa på hälarna (ställ dig på tå och släpp ned hälarna igen) 3 gånger samtidigt som du vänder 1/2 varv åt vänster (vikten slutar påvänster fot)

STOMP, STOMP, CLAP, CLAP, HANDS ON HIPS, HIP ROLL

73-74 Stampa med höger åt höger, stampa med vänster åt vänster
75-76 Klappa händerna två gånger
77-78 Sätt höger hand på höger höft, sätt vänster hand på vänster höft
79-80 Rulla höfterna i cirkel åt vänster (moturs)

REPEAT

RESTART

Efter count 32 på andra väggen, börja om från början av dansen

TAG & RESTART

Om man räknar omstarten som en vägg kommer denna tag på femte väggen efter count 32 av dansen

1-2 Steg med höger åt höger samtidigt som du "poppar" vänster knä in mot höger ben, ta vikten på vänster och "poppa" höger knä inåt
3-4 Ta vikten på höger och "poppa" vänster knä inåt, ta vikten på vänster och "poppa" höger knä inåt

Börja om dansen från början efter dessa fyra taktslag

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen