Cut A Rug

Koreograf: Jo & Rita Thompson
Beskrivning: 32 count, 2 wall ultra beginner linedance
Musik: Roll Back The Rug (158 bpm) av Scooter Lee
I Never Promised You a Rose Garden (140 bpm) av Scooter Lee
Red Lips, Blue Eyes, Little White Lies (126 bpm) av Gary Allen

SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH

1-2 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger
3-4 Steg med höger åt höger, touch med vänster intill höger
5-6 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster
7-8 Steg med vänster åt vänster, touch med höger intill vänster
Not: Ovanstående 8 steg kan göras som en vine åt höger och en vine åt vänster genom att korsa bakom på taktslag 2 och 6.

DIAGONAL STEP TOUCH

9-10 Steg med höger diagonalt framåt/höger, touch med vänster intill höger
11-12 Steg med vänster diagonalt bakåt/vänster, touch med höger intill vänster
13-14 Steg med höger diagonalt bakåt/höger, touch med vänster intill höger
15-16 Steg med vänster diagonalt framåt/vänster, touch med höger intill vänster

FORWARD DIAGONAL SLIDE RIGHT AND LEFT

17-18 Steg med höger diagonalt framåt/höger, slide (dra foten längs golvet) med vänster intill höger
19-20 Steg med höger diagonalt framåt/höger, scuff (låg spark där hälen tar i golvet) med vänster fot intill höger
21-22 Steg med vänster diagonalt framåt/vänster, slide med höger intill vänster
23-24 Steg med vänster diagonalt framåt/vänster, scuff med höger intill vänster
Not: Ovanstående 8 steg kan göras som lock step genom att korsa lätt bakom på steg 18 och 22

STEP, HOLD, ¼ TURN LEFT, HOLD, STEP, HOLD, ¼ TURN LEFT, HOLD

25-26 Steg framåt på höger fot, hold (stå still ett taktslag) och knäpp med fingrarna på höger hand
27-28 Vänd 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster, hold och knäpp med fingrarna på vänster hand
29-30 Steg framåt på höger fot, hold och knäpp med fingrarna på höger hand
31-32 Vänd 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster, hold och knäpp med fingrarna på vänster hand

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen