Cockadoodle

Koreograf: Daan Geelen & Kate Sala
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: She Rules the Roost av Leland Martin

HEEL SWITCHES, RIGHT, LEFT, SHUFFLE, HEEL, HOOK, HEEL, FLICK, SHUFFLE

1&2& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
3&4 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5&6& Touch framåt med vänster häl, hook med vänster häl framför höger ben, touch framåt med vänster häl, flick (spark) bakåt med vänster
7&8 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

CROSS, BACK, CHASSE, CROSS, BACK, CHASSE WITH 1/4 TURN LEFT

9-10 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
11&12 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
13-14 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger
15&16 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

STEP, HEEL SPLIT, COASTER STEP, KICK BALL CROSS, SCISSOR STEP

17&18 Steg framåt på höger, vrid hälarna isär, vrid hälarna tillbaka ihop
19&20 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
21&22 Spark framåt med vänster, steg ned på vänster trampdyna, korsa höger framför vänster
23&24 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger

GALLOP STEPS RIGHT, 1/2 TURN LEFT, FORWARD STEP, PIVOT 1/2 TURN LEFT TWICE

25& Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
26& Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
27-28 Steg åt höger på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och steg framåt på vänster
29-30 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster
31-32 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-04-11, 11:36.
Om Cookies och den här webbplatsen