Clap Your Hands

Koreograf: Vivienne Scott
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: My Dear Botanist av Dyana & Matalya Syenchukov - finns tillgänglig från Vivienne Scott (linedanceviv@hotmail.com)
Boom Boom av Chayane

STEP SIDE RIGHT, STEP TOGETHER, SHUFFLE SIDE RIGHT, CROSS ROCK, SHUFFLE LEFT WITH 1/4 TURN

1-2 Steg åt höger med höger, steg med vänster intill
3&4 Chasse åt höger: Steg åt höger med höger, vänster intill, höger åt höger
5-6 Rocksteg på vänster korsad framför höger, recover (rocka tillbaks) på höger
7&8 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

STEP SIDE RIGHT, STEP TOGETHER, SHUFFLE SIDE RIGHT, CROSS ROCK, SHUFFLE LEFT WITH 1/4 TURN

9-10 Steg åt höger med höger, steg med vänster intill
11&12 Chasse åt höger: Steg åt höger med höger, vänster intill, höger åt höger
13-14 Rocksteg på vänster korsad framför höger, recover (rocka tillbaks) på höger
15&16 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
Not: Om du vill kan du under de första 16 taktslagen hålla armarna framför dig som "Kossack" dansarna gör.

STOMPS FORWARD RIGHT, LEFT, TRIPLE CLAPS, REPEAT

17-18 Stamp framåt på höger, stamp framåt på vänster
19&20 Klappa händerna tre gånger ovanför höger axel
21-22 Stamp framåt på höger, stamp framåt på vänster
23&24 Klappa händerna tre gånger ovanför höger axel
Not: Om du vill kan du ibland klappa händer med dansaren bredvid dig

WALK BACK RIGHT, LEFT, TRIPLE IN PLACE, WALK BACK LEFT, RIGHT, TRIPLE IN PLACE

25-26 Steg bakåt på höger, steg bakåt på vänster (Om du vill kan du istället göra en full turn bakåt/åt höger på två taktslag)
27&28 Steg med höger på stället, steg med vänster intill, steg med höger intill
29-30 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger (Om du vill kan du istället göra en full turn bakåt/åt vänster på två taktslag)
31&32 Steg med vänster på stället, steg med höger intill, steg med vänster på stället

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen