Catch the Rain

Koreograf: Peter & Alison
Beskrivning: 64 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Sunshine in the Rain av BWO

R KICK BALL CHANGE, R & L HEEL SWITCHES, R FWD ROCK & RECOVER, 1/2 R SHUFFLE

1&2 Spark framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster intill höger
3&4& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill väsnter, touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
5-6 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
7&8 Vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger

L FWD, 1/4 R PIVOT TURN, L CROSS SHUFFLE, R SIDE ROCK & RECOVER, R SAILOR STEP

9-10 Steg framåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger (vikten på höger)
11&12 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
13-14 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster
15&16 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, steg åt höger på höger

L TOES BACK, 1/2 L UNWIND, R FWD, 1/4 L PIVOT TURN, R JAZZ BOX

17-18 Touch bakåt med vänster tå, vänd 1/2 varv åt vänster och steg ned på vänster
19-20 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
21-24 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster, steg åt höger på höger, steg framåt på vänster

3/4 L TURNING BOX WITH CLAPS** (SEE NOTE BELOW)

25 Steg åt höger på höger
&26 Hold och klappa händerna två gånger
27 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster
28& Hold och klappa händerna
29 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger
&30 Hold och klappa händerna två gånger
31 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster
&32 Hold och klappa händerna två gånger

**Dansa stegen ovan när du dansar mot främre eller bakre väggen. På sidoväggarna, dansa istället boxen med toe struts, step touch eller step hold. Vid utlärning är det lättare att ta med klapparna till musiken då det hörs var de ska vara. Klapparna kommer på taktslag 'a 2' första gången, '4 &' andra gången, 'a 6' tredje gången och '& 8' sista gången.

R CROSS ROCK & RECOVER, R SIDE SHUFFLE, WEAVE L 4

33-34 Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover på vänster
35&36 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
37-40 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger

L CROSS ROCK & RECOVER, L SIDE SHUFFLE, R CROSS STEP, 1/2 R HINGE TURN, L CROSS STEP

41-42 Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover på höger
43&44 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
45-46 Korsa höger framför vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster
47-48 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

R & L STEP TOUCHES, R SIDE SHUFFLE, L BACK ROCK & RECOVER

49-52 Steg åt höger på höger, touch med vänster intill höger, steg åt vänster på vänster, touch med höger intill vänster
53&54 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
55-56 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger

L SIDE SHUFFLE, R BACK ROCK & RECOVER, R FWD, 1/2 L PIVOT TURN, WALK FWD R & L (OR L FULL TURN FWD)

57&58 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
59-60 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
61-62 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster)
63-64 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
Option: Full turn framåt åt vänster på steg 63-64

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-04-11, 11:36.
Om Cookies och den här webbplatsen