Candy Pops

Koreograf: Jo Conroy
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Lollipop av Mika

RIGHT TOGETHER RIGHT HITCH,LEFT TOGETHER LEFT SCUFF,STRUTTING JAZZ BOX CROSS

1&2& Steg diagonalt framåt/höger på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger, hitch (lyft knäet) med vänster
Option: Skjut bägge händerna nedåt på (1), lyft händerna på (&) och ned igen på (2)
3&4& Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster, scuff (låg spark där hälen tar i golvet) med höger
Option: Samma armrörelser som ovan
5&6& Korsa höger tå framför vänster fot, släpp ned höger häl (vikten på höger), touch bakåt med vänster tå, släpp ned vänster häl i golvet (vikten på vänster) (knäpp med fingrarna)
7&8& Touch med höger tå åt höger, släpp ned höger häl, korsa vänster tå framför höger fot, släpp ned vänster häl i golvet (knäpp med fingrarna)

RIGHT SIDE STRUT CROSS STRUT, ROCK & CROSS, LEFT SIDE STRUT CROSS STRUT,LEFT ROCK & CROSS

9&10& Touch med höger tå åt höger, släpp ned höger häl, korsa vänster tå framför höger fot, släpp ned vänster häl i golvet
11&12 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, korsa höger framför vänster
13&14& Touch med vänster tå åt vänster, släpp ned vänster häl, korsa höger tå framför vänster, släpp ned höger häl
15&16 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, korsa vänster framför höger (Option: Knäpp med fingrarna på toe struts)

FWD RIGHT MAMBO WALK BACK LEFT RIGHT, BACK MAMBO WALK FWD RIGHT LEFT

17&18 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster, steg med höger intill vänster
19-20 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger
21&22 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger, steg med vänster intill höger
23-24 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster

RIGHT SIDE MAMBO, LEFT SIDE MAMBO, 1/4 TURN LEFT HEEL SWITCHES

25&26 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster, steg med höger intill vänster
27&28 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, steg med vänster intill höger
29&30& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
31&32& Vänd 1/4 varv åt vänster och touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-10-12, 14:09.
Om Cookies och den här webbplatsen