Birchwood Stroll

Koreograf: John & Janette Sandham
Beskrivning: 28 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Walk On av Reba McEntire

HEEL SPLITS (PIGEON TOES)

1-2 Med vikten på tårna, vrid hälarna ut, vrid hälarna in.
3-4 Med vikten på tårna, vrid hälarna ut, vrid hälarna in.

WALK FORWARD WITH KICK AND CLAP

5-6 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
7-8 Steg framåt på höger, sparka framåt på vänster samtidigt som du klappar händerna

WALK BACK WITH STOMP AND CLAP

9-10 Steg bakåt på vänster fot, steg bakåt på höger fot
11-12 Steg bakåt på vänster fot, stampa med höger intill vänster samtidigt som du klappar händerna

VINE RIGHT WITH KICK, VINE LEFT WITH KICK

13-15 Vine åt höger: Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom, steg med höger åt vänster
16 Sparka med vänster fot diagonalt framåt åt höger (framför höger ben)
17-19 Vine åt vänster: Steg med vänster åt vänster, korsa höger bakom, steg med vänster åt vänster
20 Sparka med höger fot diagonalt framåt åt vänster (framför vänster ben)

ALTERNATE KICKS

21-22 Steg med höger åt höger, spark med vänster fot diagonalt framåt åt höger
23-24 Steg med vänster åt vänster, spark med höger diagonalt framåt åt vänster

VINE RIGHT WITH 1/4 TURN RIGHT

25-26 Påbörja en Vine åt höger: Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom
27 Steg med höger åt höger, med foten vriden 1/4 varv åt höger
28 Steg med vänster intill höger, samtidigt som du slutför 1/4 varvs vändning åt höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen