Beer For My Horses

Koreograf: Christine Bass
Beskrivning: 40 count, 4 wall linedance
Musik: Beer For My Horses (115 BPM) av Toby Keith
If You're Gonna Straighten Up (118 BPM) av Travis Tritt
Who's Your Daddy? (126 BPM) av Toby Keith

RIGHT HEEL GRIND, RIGHT COASTER STEP, 1/4 TURN LEFT HEEL GRIND, LEFT COASTER STEP

1-2 Touch framåt med höger häl (låt tårna peka åt vänster), vrid höger tå åt höger med vikten fortfarande på vänster fot
3&4 Coaster step på höger fot: bakåt på höger, vänster intill, höger framåt
5-6 Touch framåt med vänster häl (låt tårna peka åt höger), vrid vänster tå åt vänster samtidigt som du vänder 1/4 varv åt vänster och tar ett steg bakåt på höger fot
7&8 Coaster step på vänster: bakåt på vänster, höger intill, vänster fram

SHUFFLE FORWARD ROCK STEP, SHUFFLE BACK, STEP BACK, TAP

9&10 Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram
11-12 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
13&14 Shuffle bakåt på vänster: vänster bak, höger intill, vänster bak
15-16 Steg bakåt på höger, touch med vänster tå korsad framför höger fot

STEP, POINT, CROSS, POINT, CROSS, STEP BACK, 1/4 TURN, TOUCH

17-18 Steg framåt på vänster, touch med höger åt höger
19-20 Korsa höger framför vänster, touch med vänster åt vänster
21-22 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger
23-24 Steg åt vänster på vänster med 1/4 varvs vändning åt vänster, touch med höger intill vänster

SIDE SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK, SIDE SHUFFLE LEFT, BACK ROCK

25&26 Chasse åt höger: höger åt höger, vänster intill, höger åt höger
27-28 Rock bakåt på vänster, recover på höger
29&30 Chasse åt vänster: vänster åt vänster, höger intill, vänster åt vänster
31-32 Rock bakåt på höger, recover på vänster

GRAPEVINE 1/4 TURN, STEP 1/2 PIVOT, 1/4 TURN, BEHIND, 1/4 TURN

33-34 Steg åt höger med höger, korsa vänster bakom
35-36 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg framåt på vänster
37-38 Vänd 1/2 varv åt höger och ta vikten på höger fot, vänd 1/4 varv åt höger och steg åt vänster med vänster
39-40 Korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen