Beep, Beep

Koreograf: Marilyn Ingram
Beskrivning: 24 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Road Runner av Microwave Dave & The Nukes

SIDE TOUCHES, RIGHT VINE, TOUCH TOGETHER

1-2 Steg med höger åt höger, touch med vänster intill
3-4 Steg med vänster åt vänster, touch med höger intill
5-6 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom
7-8 Steg med höger åt höger, touch med vänster intill

SIDE TOUCHES, LEFT VINE WITH 1/4 TURN, HOLD

9-10 Steg med vänster åt vänster, touch med höger intill
11-12 Steg med höger åt höger, touch med vänster intill
13-14 Steg med vänster åt vänster, korsa höger bakom
15-16 Steg med vänster åt vänster med 1/4 vändning vänster, hold och klappa en gång

WALK FORWARD, HEEL SPLIT, HEEL CLICKS

17-18 Steg fram på höger, steg fram på vänster
19-20 Steg fram på höger, stamp med vänster intill
21-22 Vrid ut hälarna, vrid dem tillbaka till mitten
23-24 Klicka ihop hälarna två gånger (Vrid dem snabbt lite ut och ihop två gånger så att de gör ett litet klickljud)

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen