Bar Stools

Koreograf: Ken & Bunny Fargo
Beskrivning: 28 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Någon medelsnabb till snabb i 4/4 takt

HEEL, HOOK, HEEL, HOME

1 Touch med höger häl framåt
2 Hook (lyft upp benet med hälen pekande åt vänster) med höger häl framför vänster ben
3 Touch med höger häl framåt
4 Steg med höger fot intill vänster

HEEL SPLITS, CLAP x2

5-6 Med vikten på främre delen av foten, vrid hälarna ut, vrid hälarna in
7-8 Klappa händerna två gånger

STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, VINE RIGHT, TOUCH

9-10 Steg med höger fot åt höger, touch med vänster tå intill höger fot
11-12 Steg med vänster fot åt vänster, touch med höger tå intill vänster fot
13-15 Vine åt höger: Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom, steg med höger åt höger
16 Touch med vänster tå intill höger fot

STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, VINE LEFT WITH 1/4 TURN LEFT, KICK

17-18 Steg med vänster åt vänster, touch med höger tå intill vänster fot
19-20 Steg med höger åt höger, touch med vänster tå intill höger fot
21-22 Påbörja en vine åt vänster: Steg med vänster åt vänster, korsa höger bakom vänster
23-24 Vänd 1/4 varv åt vänster och ta ett steg framåt på vänster fot, sparka framåt med höger fot

STEP, SLIDE, STEP, STOMP

25-26 Steg framåt på höger fot, dra vänster längs golvet fram till höger fot (ta vikten på vänster)
27-28 Steg framåt på höger fot, stamp med vänster fot intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen