Badda-Boom! Badda-Bang!

Koreograf: Karen Hunn
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Freddie Said (120/240 BPM) av Barry Manilow
Gonna Walk That Line (84/168 BPM) av Randy Travis
Western Women (120/240 BPM) av Roger Brown & Swing City
Kommentar: Även om musiken är på 240 BPM har jag tagit den som 120 BPM och skrivit beskrivningen med synkoperade taktslag för att göra dansen enklare att lära ut.

RIGHT HEEL TOUCHES, COASTER STEP, LEFT HEEL TOUCHES, COASTER STEP

1-2 Touch med höger häl framåt två gånger
3&4 Coaster step på höger: Höger bak, vänster intill, höger fram
5-6 Touch med vänster häl framåt två gånger
7&8 Coaster step på vänster: vänster bak, höger intill, vänster fram

BOOGIE WALK, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, SHUFFLE 1/2 TURN LEFT

9-10 Steg med höger diagonalt framåt/höger, steg med vänster diagonalt framåt/vänster
Option Sväng båda armarna åt höger, sväng båda armarna åt vänster
11&12 Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram
13-14 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
15&16 Shuffle på vänster med 1/2 varvs vändning åt vänster: vänd 1/4 varv och ta ett steg med vänster åt vänster, höger intill, vänd 1/4 varv och steg framåt på vänster
Option 15&16 kan ersättas med 1 1/2 varvs vändning åt vänster

MODIFIED JAZZ BOXES WITH SIDE TOUCH

17-18 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
&19-20 Steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger, point med höger åt höger
21-22 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
&23-24 Steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger, point med höger åt höger

CROSS, 1/4 TURN RIGHT, COASTER STEP, MODIFIED LOCK STEPS FORWARD

25-26 Korsa höger framför vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster
27&28 Coaster step på höger: höger bak, vänster intill, höger fram
29& Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster
30& Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster
31&32 Steg framåt på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster, steg framåt på vänster
Option 29-32: Steg framåt på vänster (29), locksteg med höger bakom vänster (&), steg framåt på vänster (30), steg framåt på höger (&), locksteg med vänster bakom höger (31), steg framåt på höger (&), steg framåt på vänster (32)

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen