Baby Blues

Koreograf: Tina Argyle
Beskrivning: 48 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Blues About You Baby (170 bpm) av Plain Loco
Blues About You Baby (170 bpm) av Delbert McClinton

RIGHT SCISSOR STEP, HOLD, LEFT SCISSOR STEP, HOLD

1-2 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
3-4 Korsa höger framför vänster, hold
5-6 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster
7-8 Korsa vänster framför höger, hold

RIGHT VINE, TOUCH, 1.1/4 ROLLING TURN LEFT, BRUSH

9-10 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom höger
11-12 Steg med höger åt höger, touch med vänster intill höger
13-14 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger
15-16 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg framåt på vänster, brush (svep med trampdynan längs golvet) framåt med höger intill vänster
Option: Byt ut snurren mot en vine vänster med 1/4 varvs vändning vänster och brush

TOE STRUT FORWARD x 2, TOE STRUT BACK x 2

17-18 Touch framåt med höger tå, steg ned på höger fot
19-20 Touch framåt med vänster tå, steg ned på vänster fot
21-22 Touch bakåt med höger tå, steg ned på höger fot
23-24 Touch bakåt med vänster tå, steg ned på vänster fot

MONTEREY 1/2 TURN RIGHT x 2

25-26 Point med höger tå åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och ta ett steg med höger intill vänster
27-28 Point med vänster åt vänster, steg med vänster intill höger
29-30 Point med höger tå åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och ta ett steg med höger intill vänster
31-32 Point med vänster åt vänster, steg med vänster intill höger
Option: Vändningarna kan ersättas av: Point med höger åt höger, steg intill, point vänster, steg intill, point höger, steg intill, point vänster, steg intill

RIGHT DIAGONAL STEP, HEEL SWIVEL, LEFT DIAGONAL STEP, HEEL SWIVEL

33-34 Steg diagonalt framåt/höger på höger, steg med vänster intill höger
35-36 Vrid bägge hälarna åt höger, vrid hälarna tillbaka till mitten
37-38 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, steg med höger intill vänster
39-40 Vrid bägge hälarna åt vänster, vrid hälarna tillbaka till mitten

DIAGONAL STEP BACK WITH TAP x 4

41-42 Steg diagonalt bakåt/höger på höger, touch med vänster intill höger
43-44 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger intill vänster
45-46 Steg diagonalt bakåt/höger på höger, touch med vänster intill höger
47-48 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger intill vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-10-14, 11:17.
Om Cookies och den här webbplatsen