All You Need

Koreograf: Robbie McGowan Hickie
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: All You Really Need Is Love (108 bpm) av Brad Paisley

2 WALKS FORWARD. RIGHT MAMBO FORWARD. 2 WALKS BACK. LEFT COASTER CROSS

1-2 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
3&4 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, steg bakåt på höger
5-6 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger
7&8 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger

DIAGONAL STEP FORWARD. LOCK. LOCK STEP DIAGONALLY FORWARD. (RIGHT & LEFT)

9-10 Steg diagonalt framåt/höger på höger, locksteg med vänster bakom höger
11&12 Steg diagonalt framåt/höger på höger, locksteg med vänster bakom höger, steg diagonalt framåt/höger på höger
13-14 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, locksteg med höger bakom vänster
15&16 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, locksteg med höger bakom vänster, steg diagonalt framåt/vänster på vänster

CROSS. STEP BACK. CHASSE RIGHT. CROSS. STEP BACK. CHASSE 1/4 TURN LEFT

17-18 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
19&20 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
21-22 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger
23&24 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

FORWARD ROCK. RIGHT COASTER STEP. FORWARD ROCK. LEFT SHUFFLE 1/2 TURN LEFT

25-26 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
27&28 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
29-30 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
31&32 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2011-04-10, 08:21.
Om Cookies och den här webbplatsen