Lost & GPS

Choreographer: Fanfan
Description: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Music: She's Gone, Gone, Gone av Glen Campbell

RIGHT SHUFFLE, SLAP BACK, FORWARD, BACK, LEFT SHUFFLE BACK, SLAP FORWARD, BACK, FORWARD 1/4 TURN RIGHT

1&2 Step forward right, step left next to right, step forward right
&3&4& Slap left foot behind with right hand, step left in place, slap right foot in front with left hand, step right in place, slap left foot behind with right hand
5&6 Step back on left, step right next to left, step back on left
&7&8& Slap right foot in front with left hand, step right in place, slap left foot behind with right hand, step left in place, slap right foot in front with left hand and turn 1/4 to the right

RIGHT SHUFFLE, 3/4 TURN RIGHT, SHUFFLE LEFT, RIGHT KICK BALL STEP

9&10 Step forward on right, step left next to right, step forward on right
11-12 Turn 1/4 right and step forward on left, turn 1/2 right (weight on right)
13&14 Step forward on left, step right next to left, step forward on left
15&16 Kick right forward, step right in place, step forward on left

SLAP BACK, TRIPLE STEP DIAGONALLY, SLAP BACK, TRIPLE STEP DIAGONALLY, HEEL SWITCHES, CLAP TWICE

&17&18 Slap right foot behind with left hand, triple step in place (right, left, right) facing right diagonal
&19&20 Slap left foot behind with right hand, triple step in place (left, right, left) facing left diagonal
21&22& Touch right heel forward, step right in place, touch left heel forward, step left in place
23&24 Touch right heel forward, clap twice

RIGHT CROSS ROCK, 1/4 TURN AND RIGHT SHUFFLE, LEFT STEP TURN 1/2, 3 RUNNING STEPS

25-26 Rock step on right in front of left, recover weight to left
27&28 Turn 1/4 right and step forward right, step left next to right, step forward on right
29-30 Step forward on left, turn 1/2 right (weight on right)
31&32 3 small steps forward with bent knees: left, right, left

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2009-02-02, 19:09.
Om Cookies och den här webbplatsen